Лити батерейнд зэс тугалган цаас хэрэглэх

Зэс тугалган цаасихэвчлэн лити батерейны электродын материалын нэг болгон ашигладаг.Зэс тугалган цаасыг лити батерейнд электродын гүйдэл цуглуулагч болгон ашигладаг бөгөөд түүний үүрэг нь электродын хуудсыг хооронд нь холбож, гүйдлийг батерейны эерэг эсвэл сөрөг электрод руу чиглүүлэх явдал юм.Зэс тугалган цаасцахилгаан дамжуулах чанар, зэврэлтэнд тэсвэртэй, уян хатан чанар сайтай тул литийн батерей үйлдвэрлэхэд чухал материал болдог.Нэмж дурдахад зэс тугалган цаас нь бичил боловсруулалтын технологийн тусламжтайгаар гадаргуугийн талбайг нэмэгдүүлж, улмаар батерейны эрчим хүчний нягтрал, эрчим хүчний нягтралыг нэмэгдүүлдэг.

Зэс тугалган цаасголчлон лити батерейны электродын хэсэгт электродын коллектор болгон ашигладаг.Электрод нь эерэг электрод ба сөрөг электродоос бүрдэх литийн батерейны хамгийн чухал хэсгүүдийн нэг юм.Зэс тугалган цаасыг ихэвчлэн сөрөг электродын гүйдлийн коллекторт ашигладаг бөгөөд түүний үүрэг нь сөрөг электродын хавчааруудыг хооронд нь холбож, гүйдлийг зайны сөрөг электрод руу чиглүүлэх явдал юм.Зэс тугалган цаас нь цахилгаан дамжуулалт сайтай, зэврэлтэнд тэсвэртэй, хуванцар шинж чанартай тул литийн батерей үйлдвэрлэхэд чухал материал болдог.Нэмж дурдахад зэс тугалган цаас нь бичил боловсруулалтын технологийн тусламжтайгаар гадаргуугийн талбайг нэмэгдүүлж, улмаар батерейны эрчим хүчний нягтрал, эрчим хүчний нягтралыг нэмэгдүүлдэг.

1689234242475

Шуудангийн цаг: 2023 оны 7-р сарын 13